Bộ chân gá angten

Mô tả

Bộ chân gá angten sản xuất tại nhà máy Savimec