Nhân viên thiết kế cơ khí

*Thông tin tuyển dụng 1- Chức vụ: Nhân viên thiết kế cơ khí 2- Số lượng cần tuyển: 5 3- Thời gian làm việc: 48h/tuần 4- Địa điểm làm việc: Nhà máy Savimec – Công ty cổ phần công nghệ cơ khí Sao Việt 5- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/03/2020 *Mô tả công…

Tuyển nhân viên kinh doanh

*Thông tin tuyển dụng 1- Chức vụ: Nhân viên kinh doanh 2- Số lượng cần tuyển: 5 3- Thời gian làm việc: 48h/tuần 4- Địa điểm làm việc: Công ty cổ phần công nghệ cơ khí Sao Việt Số 42, ngõ 7, Lê Đức Thọ, Hà Nội. 5- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/03/2020…

Thúc đẩy sự phát triển của Ngành cơ khí

  Ngành cơ khí vẫn được ví như “xương sống” của nền kinh tế, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc…